Viborg Kommune – branding af domkirkeområdet

Netop nu forvandler Viborg sig på flere fronter med både nyt sygehusbyggeri, en ny baneby i centrum og et nyt internationalt Apple datacenter uden for byen. Men også den ældre del af Viborg kommer nu til ære og værdighed igen. Viborg Kommune har iværksat en flerårig proces, hvor forskellige delprojekter skal være med til at skabe en sammenhængende helhedsoplevelse hos borgere, turister og andre besøgende. Der er planlagt en række udviklingsprojekter i området, så de tre unikke attraktioner; Viborg Museum (flytter ind i den tidligere vestre landsret), Viborg Domkirke og Skovgaard Museet skal konceptudvikles ud fra den særlige danmarkshistorie, der gennem flere hundrede år har fundet sted lige uden for døren. Sammen med kommunikations-rådgiver Michael Ruby er Henrik Lindberg fra Lindberg & Co ved at udarbejde et spændende indsalgsmateriale, der skal præsentere helhedsplaner og delprojekter i en overskuelig form over for fonde, der forhåbentlig vil bevilge økonomiske midler til projekterne.