Udgivelser

Som forfatter har Henrik Lindberg tilrettelagt, skrevet og udgivet en række fagbøger, der med en enkelt undtagelse handler om reklamer, medier og kommunikation. Interessen for at skrive fagbøger stammer først og fremmest fra en cand.mag. uddannelse på Syddansk Universitet og en IAA diplomuddannelse i international markedskommunikation, som Henrik Lindberg har gennemført            – naturligvis stærkt krydret med mange års erfaring fra reklame- og kommunikationsbranchen.  

 

Hvidbog Oplevelsesbaseret Kystturisme

Hvidbogen tager udgangspunkt i det stort anlagte udviklingsprojekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, der blev indledt i efteråret 2012 og afsluttes med udgangen af 2014. Hovedprojektet bygger på fem regionale demonstrationsprojekter og et tværnationalt projekt med 20 særligt udvalgte feriesteder, der alle er blevet tilbudt et udviklingsforløb. Hvidbogen præsenterer udvalgte eksempler fra projekterne og beskriver spændende cases og lærerige metodikker både fra projektet selv og fra andre initiativer og projekter rundt om i Danmark. På denne vis er hvidbogen en innovativ eksempelsamling, der afspejler mangfoldigheden i dagens og morgendagens danske kystturisme.

Forlaget Kong Gulerod, 2014


Markedskommunikation_cover.jpg

Markedskommunikation – videregående uddannelser

Denne lærebog forsøger at nyfortolke et dynamisk fagområde, og det er den første egentlige grundbog i faget markedskommunikation, der indgår i uddannelsen til markedsføringsøkonom. Bogen er også tilpasset fagplanerne på multimediedesigneruddannelsen og kan i øvrigt læses med stort udbytte på andre videregående uddannelser inden for kommunikation og markedsføring. Endelig kan bogen bruges som nøgle til fornyet indsigt for personer, som arbejder med markedskommunikation i det daglige. 

Bogen opfylder ønsket om en opdateret, sammenhængende, praksisnær og teoretisk tilgængelig indføring i de mange facetter af et levende fag. Markedskommunikation er ikke en eksakt videnskab, men et komplekst fagområde i hele udviklingsforløbet fra strategi til konkret kampagne. 

I bogen gennemgås en række centrale begreber, teorier og modeller. De belyses med aktuelle cases samt talrige eksempler og fortolkninger af kommunikative overvejelser. Bogens vigtigste temaer er: 

• teorien bag markedskommunikation
• international fokus i markedskommunikationen
• kommunikationsstrategi og kreativ strategi
• interessenter, målgruppevalg og segmentering
• integreret markedskommunikation • medievalg, mediestrategi og effektmålinger
• interaktivitet, nye medier og medproducerende modtagere
• nye begreber som fx trendspotting, situide forbrugere og neuromarketing
• fremtidsforskning og fremtidsperspektiver 

Hans Reitzels Forlag A/S, København, 2009


Forvandlingskugler. Tv-reklamer til tiden.

Tidens tv-reklamer forandrer sig som forvandlingskugler. De ændrer sig med lynets hast, og triller uanfægtet videre mod nye mål, udtryksformer og budskaber. Tv-reklamer er født flygtige og svære at fastholde. Bogen her gør forsøget ved at gå bagom tv-mediets stærke forandring, en global NIKE-reklame og de "politisk korrekte" tv-reklamer. Til sidst præsenteres en analysemodel, der afdækker endnu flere lag af forvandlingskuglerne.

Forlaget Alinea, København, 2000


Trykte reklamer – en verden af muligheder

De trykte reklamer bevæger sig ind på flere og flere områder af livet. Trods tv-reklamernes hastige fremmarch er de trykte reklamer stadig en vigtig brik i moderne markedsføring. Et salgsbudskab på tryk virker anderledes end elektroniske reklameformer, men i en god kampagne støtter de hinanden for at trænge igennem strømmen af budskaber. Denne bog belyser de trykte reklamer fra forskellige vinkler. Blandt andet gennemgås den internationale "krig" på cola-markedet og en dansk cola-kampagne. Bogen går også bag om reklamens virkemidler og ser på emner som moral, miljø, sport og fremtiden. Til slut præsenteres en række værktøjer til analyse.

Forlaget Gad & Grafisk, København, 1994


Tv-reklamer – glimt uden grænser

Tv-reklamer kender ingen grænser. Deres ultrakorte liv er som stjerneskud, hvor annoncøren ønsker en kontant gevinst. Tv-reklamer skal sælge. Derfor har de en stigende betydning for erhvervslivet, tv-stationerne og seerne. Bliver vi som forbrugere påvirket af tv-reklamer? Denne bog "fastholder" tv-reklamen ved at belyse den fra forskellige vinkler. Blandt andet beskrives en tv-reklames produktion, sprog og virkemidler. Sidst i bogen præsenteres en række punkter til analyse af tv-reklamer.

Forlaget Gad & Grafisk, København, 1992


Tv-reklamer – et stilistisk og æstetisk nedslag i TV2's programflade

Kandidatafhandling med fokus på TV2 DANMARK, tv-reklamernes indvirkning på den samlede programflade og hvordan tv-reklamerne lever i en symbiose med TV2's øvrige programmer, stationens forhistorie, organisering og hele den (semi-) kommercielle tilgang til at producere tv-programmer.

Odense, Odense Universitetsbibliotek, 1990