Tekstforfatter

Hos Lindberg & Co skriver vi alle tænkelige former for tekster - fra den fængende overskrift, over den skarpe annoncetekst og til den spændende bogudgivelse på flere hundrede sider. Ingen opgave er for lille, og ingen er for stor. En suveræn tekst siger mere end 1.000 billeder. Derfor er det ikke lige meget, hvordan den er skruet sammen. Den vidner om stor indsigt, indlevelse og forståelse for kommercielle opgave, som den skal løse i sidste ende. Med 25 års erfaring i bagagen har Lindberg & Co skrevet tekster i stort set alle genrer, næsten alle brancher og til alle kommunikationskanaler – og især i forhold til den eller de personer, der skal påvirkes til at reagere på budskabet.

Strategisk kommunikation

Lindberg & Co rådgiver om strategisk kommunikation. Vi hjælper virksomheder med at skabe gennemtænkte kommunikations-strategier. Strategien tager afsæt i værdier, holdninger og visioner, og viser vejen mod effektive og konkrete løsninger på de strategiske udfordringer. Målet kan være holdnings-ændringer, konkret salg, politisk stillingtagen, branding, nyhedsinteresse mv.. I tæt samarbejde med virksomheden afklares relevante forhold som:                                                       

  • formålet med kommunikationsindsatsen
  • hovedbudskab, herunder budskabsindhold og budskabsstruktur/format
  • strategiske kommunikationsmålgrupper
  • medievalg og optimering af dette
  • timing og tidsplaner
  • alliancemuligheder med strategiske samarbejdspartnere
  • feedback på succeskriterierne

Lindberg & Co tilbyder også strategisk planning, når det gælder indsigter i forbrugermønstre, købsadfærd, trendforskning og kritisk stillingtagen som ”djævlens advokat” i forhold til opstillede kommunikationsmål.

Web og sociale medier

Lindberg & Co rådgiver om webkommunikation og sociale medier. Vi er sparringspartnere på alt fra design af sitemap, over brugervenlighed og til skarpe tekster, der matcher de særlige spilleregler på nettet og de sociale medier.

Effektiv webkommunikation handler om at bruge onlinemediet optimalt – ved fx at integrere websites med andre interaktive former som e-mails, blogs, sociale sites mv. og naturligvis linke dette til offline-kommunikationen i en samlet indsats.

Adfærden på nettet er helt anderledes. Derfor skal indholdet struktureres i mindre bidder, opbygges i logiske dele, overskrifter være præcise, relevante søgeord indarbejdes som Google-føde og alle tekster skal skabes fra bunden for at leve op til SEO -kriterierne.


Konceptudvikling

Hos Lindberg & Co hjælper vi med at udvikle stærke koncepter, der får en kampagne til at hænge sammen hele vejen igennem   – og som kan varieres i det uendelige. Ethvert koncept er forankret i de udfordringer, som er fastlagt i kommunikations-strategien. Det er strategien, der afgør den spilleplade, som konceptet udvikles fra.

Derfor er en veldefineret strategi forudsætningen for at udvikle et stærkt koncept. Et godt koncept danner billeder i hovedet på modtagerne, holder gennem mange år, er hamrende enkelt og siger tingene på en lidt anderledes måde. Desuden skal konceptet være helt uafhængigt af medievalget.

Alle kreative kender følelsen af at have ramt det helt rigtige koncept. Vejen dertil er fyldt med masser af hårdt arbejde, forkastede ideer, kritiske røster fra kollegaer mv. – og ender altid med ét og kun ét grundlæggende budskab.

Public Relations

Lindberg & Co tilbyder hele paletten af pr-værktøjer, og arbejder med målrettet marketing public relations for en række kunder, der ønsker at udvikle deres omdømme over for omverdenen.

Hos Lindberg & Co tager vi hånd om virksomhedens omdømme, og leverer de positive historier, der kan vedligeholde et godt image over for forskellige interessenter. Et godt omdømme har indflydelse på omverdenens opfattelse af virksomheden omkring fx produkter, service, medarbejdere, ledelse osv. – og public relations kan opretholde et ønsket billede i forhold til dette.

Med afsæt i journalistiske kriterier, gennemtænkte budskabs-hierarkier og dyb forståelse for virksomhedens kommunika-tionsbehov tilbyder vi hele paletten af pr-værktøjer, herunder pressemeddelelser, medievalg, redaktionelle artikler, effektmåling og håndtering.

Samtidig bidrager Lindberg & Co ofte til den redaktionelle proces og tilrettelægger, disponerer og skriver artikler til forskellige medier – sammen med reklamebureauer, mediehuse eller direkte kunder.

Reklamekampagner

Lindberg & Co tilbyder at planlægge, udvikle og gennemføre reklamekampagner i tæt samarbejde med kunden. Målet er at skabe en integreret markedskommunikation, der effektivt løser de opstillede markedsmål og kommunikationsmål.

En god kampagne bygger på et rummeligt koncept, der kan bruges på strategisk, taktisk og operationelt niveau – og i forhold til virksomhedens forskellige interne og eksterne interessenter. Derfor gælder det altid om at tænke i helheder og få enkeltdelene til at spille optimalt sammen.

Hos Lindberg & Co kender vi alt til processen med at udvikle kampagner. Vi arbejder med en anerkendt briefingmodel, og hjælper desuden ofte med til at skrive briefinger for kunder – for derefter at være med til at ”oversætte” briefingen til en konkret kampagneidé.

At skabe en god reklamekampagne handler dels om at strukturere de dele af forløbet, der kan struktureres, og dels om at give plads til de rent kreative processer i forløbet. Der vil aldrig være et bestemt og entydigt facit på løsningen – til gengæld skulle effekten gerne kunne måles.