Strategisk kommunikation

Målene kan være ændringer af holdninger, konkret salg, politisk stillingtagen, langsigtet branding, nyhedsinteresse eller noget helt andet.

I tæt samarbejde med virksomheden afklares de relevante forhold omkring kommunikationsstrategien:
- formålet med kommunikationsindsatsen
- hovedbudskab, herunder budskabsindhold og budskabsstruktur/format
- strategiske kommunikationsmålgrupper
- medievalg og optimering af dette
- timing og tidsplaner
- alliancemuligheder med strategiske samarbejdspartnere
- feedback på succeskriterierne

Lindberg & Co tilbyder også strategisk planning, når det gælder indsigter i forbrugermønstre, købsadfærd, trendforskning og kritisk stillingtagen som ”djævlens advokat” i forhold til opstillede kommunikationsmål.

Konceptudvikling
Kampagner
Tekstforfatter
Webkommunikation